שְׂפַת־הֶעָלֶהleaf-margin

ההיקף החיצוני של העלה (ראה צורות שונות של שפת-העלה בציורים 45-41).

ציור 41 – תמימה; ציור 42 – משוננת כמשור; ציור 43 – משוננת; ציור 44 – חרוקה; ציור 45 – מפורצת

איור הממחיש את תיאור המונח איור הממחיש את תיאור המונח איור הממחיש את תיאור המונח איור הממחיש את תיאור המונח איור הממחיש את תיאור המונח