שֹרֶשroot

חלק הצמח הנמצא בתוך האדמה והמחוסר עלים ועל-פי-רוב מחוסר ניצנים; השורש קולט את מלחי המזון מתוך הקרקע ובאמצעותו אחז הצמח באדמה (ראה צורות שונות של שורשים ומערכות שורשים בציורים 134-129).

ציור 129 – שורש שיפודי; ציור 130 – ציצת שורשים; ציור 131 – קנה־שורש; ציור 132 – בצל: א. ציצת שורשים, ב. עוגת הבצל, ג. גלד עבה, ד. ניצן; ציור 133 – פקעת (סתונית); ציור 134 – ציצת שורשים עבים (עירית גדולה).

איור הממחיש את תיאור המונח איור הממחיש את תיאור המונח איור הממחיש את תיאור המונח איור הממחיש את תיאור המונח איור הממחיש את תיאור המונח איור הממחיש את תיאור המונח