שָסוּעַsplit, cleft

טרף-עלה בעל אונות שאורכן אינו עולה על רבע רוחב הטרף או קוטרו (ציור 50).

איור הממחיש את תיאור המונח