שַחֲלָהovary

החלק התחתון של העלי, המכיל את הביציות (ציור 95ה).

איור הממחיש את תיאור המונח