שַחֲלָה תַחְתיתinferior ovary

שחלה הנמצאת מתחת לחלקי הפרח האחרים; האבקנים, עלי-הכותרת ועלי-־הגביע נראים כאילו הם קבועים בראש השחלה (ציור 97).

איור הממחיש את תיאור המונח