שַחֲלָה תַחְתית לְמֶחֱצָה

שחלה הקבועה על מצעית קעורה, מתחת למקום חיבורם של עלי-העטיף והאבקנים, כשאין השחלה מעורה במצעית (ציור 96).

איור הממחיש את תיאור המונח