שַחֲלָה עִִליתsuperior ovary

שחלה הנמצאת בתוך הפרח וכל יתר חלקי הפרח (עלי-הגביע, עלי-הכותרת והאבקנים) קבועים מתחתה או סביב בסיסה (ציור 95).

איור הממחיש את תיאור המונח