שַׂעֲרָהhair

ר’ ציורים להלן:
ציור 61 – שערות פשוטות מהודקות אל הגבעול; ציורים 62, 63 – שערות פשוטות מפושקות; ציור 64 – שערות פשוטות צמירות; ציור 65 – שערות פשוטות ארוכות ומסולסלות; ציור 66 – שערות פשוטות ארוכות ודלילות; ציור 67 – שערות כוכביות; ציור 68 – שערה מסועפת (בהגדלה); ציור 69 – שערות בלוטיות.

איור הממחיש את תיאור המונח איור הממחיש את תיאור המונח איור הממחיש את תיאור המונח איור הממחיש את תיאור המונח איור הממחיש את תיאור המונח איור הממחיש את תיאור המונח איור הממחיש את תיאור המונח איור הממחיש את תיאור המונח איור הממחיש את תיאור המונח