שִנֵי־גָביעַcalyx-teeth

שיניים אשר בשפת גביע מאוחה־עלים (ציור 89א).

איור הממחיש את תיאור המונח