שִלְיָהplacenta

החלק של השחלה שעליו נמצאות הביציות או הזרעים.