שִלְיָה מֶרְכָּזיתfree central placentation

הביציות מצויות על עמודון מרכזי ללא מחיצות ביניהן (ציור 105 ד).

איור הממחיש את תיאור המונח