שִלְיָה זָויתיתaxile placentation

הביציות קבועות במרכז השחלה או בקרבתו ומופרדות על-ידי מחיצות (ציור 105 א-ג).

איור הממחיש את תיאור המונח