שִלְיָה דָפְניתparietal placentation

הביציות קבועות על דופן השחלה (ציור 104).

איור הממחיש את תיאור המונח