שִלְיָה בְּסיסיתbasal placentation

הביציות מועטות או אחת ונישאות בבסיס השחלה; לעתים הביצית היחידה ממלאת את כל חלל השחלה.