שִדְְרָהrhachis

ציר של תפרחת, דק או עבה, שעליו יושבים הפרחים או הפירות (ציורים 73א, 74א, 75א) או שיבוליות הדגניים (ציור 2622א).

ציור 73 – אשכול: א. ציר התפרחת, ב. חפה, ג. פרח; ציור 74 – שיבולת: א. ציר התפרחת, ב. חפה; ציור 75 – אשבול: א. ציר התפרחת (שזרה), ב. פרח

איור הממחיש את תיאור המונח איור הממחיש את תיאור המונח איור הממחיש את תיאור המונח