שִבֹּלֶתspike

תפרחת בעלת ציר שעליו יושבים הפרחים בלי אמצעות עוקצים; הפרחים הצעירים נמצאים בראש השיבולת (ציור 74); תפרחת של הדגניים שבה יושבות השיבוליות על הציר בלי אמצעות עוקצים (ציור 2622).

איור הממחיש את תיאור המונח