שִבֳּליתspikelet

חלק מן התפרחת הכללית אצל הדגניים; השיבולית בנויה מציר קצר שבבסיסו נמצאות שתי הגלומות ובהמשכו יושבים הפרחים; כל פרח עטוף שני מוצים ומכיל אבקנים ועלי (ציורים 2517-2515, 2622).