שְדוֹת־בּוּרuncultivated soil, fallow fields

שדות בלתי מעובדים.