שְׂעָרוֹת בָּלוּטִיוֹתglandular hairs

שערות הנושאות חלק בלוטי המפריש חומרים מיוחדים (ציור 69).

איור הממחיש את תיאור המונח