ריסיםcilia

שערות שוות פחות או יותר באורכן העומדות בשפת עלה, חפה או איבר אחר.