ריזוֹאידrhizoid

אחת השערות החד-תאיות או הרב-תאיות המצויות אצל אצות, פטריות, טחבים ושרכים: באמצעותם קולטים צמחים אלה את המזון מן הקרקע (או מן הצמח הפונדקאי).