רָתְמי

דק, ארוך וגמיש, מחוסר כמעט עלים ודומה לשבט, כמו ענפי הרותם.