רֶנְדְזינָהrendzina

קרקע המתפתחת על סלעי גיר, על-פי-רוב רכים (עיין בהקדמה סעיף 2.1.1. עמ׳ 13).