רֶגוּלָריregular

סדיר, ערוך בסדר קבוע או בעל חלקים שווים.