קרקע קלהlight soil

קרקע עשירה בגרגרי קווארץ ודלה בחרסיות; עקב קיבול המים הנמוך שלה משקל יחידת נפח שלה נמוך יחסית בהיותה רטובה.