קרקע כּבֵדָהheavy soil

קרקע עשירה בחרסית שבגלל קיבול המים הגבוה שלה משקל יחידת נפח שלה גדול יחסית בהיותה רטובה (עיין בהקדמה סעיף 5.1.1. עמ׳ 14).