קָרִיןkeel

חוד האוניה; עלעל (או מוץ) בעל קרין הוא עלעל (או מוץ) המכופל לאורכו ובעל צלע חדה לאורך קו הכיפול, בדומה לחלקה התחתון של האוניה.