קָציץsiliqua

פרי דמוי תרמיל הבנוי משני עלי-שחלה, על-פי רוב נפתח בשתי קשוות ובעל שתי מגורות. המגורות נפרדות על-ידי מחיצה שהתפתחה מהשליה ולא מעלה-השחלה; על כן היא מכונה
מחיצה מדומה (ציור 11).

איור הממחיש את תיאור המונח