קָנֶהculm

הגבעול של צמחי משפחת הדגניים, הגומאיים והסמריים: על פי רוב הוא חלול.