קָטוּעַtruncate

ראה ציור 36.

איור הממחיש את תיאור המונח