קַרְקֶפֶתhead, (capitulum)

תפרחת בעלת פרחים רבים היושבים צפופים על ציר קצר או על מצעית; לעתים קרובות עטופה הקרקפת בבסיסה מעטפת של חפים (ציורים 994ג, 2001א, 2006א).

איור הממחיש את תיאור המונח איור הממחיש את תיאור המונח