קִטניתlegumen

פרי הבנוי מעלה-שחלה אחד, נפתח על-ידי תפר הבטן ותפר הגב (ציור 792).