קִטְנית

ראה: תרמיל (ציורים 107, 108).

איור הממחיש את תיאור המונח איור הממחיש את תיאור המונח