קְרָנוֹת (של סוֹכֵך)rays

עוקצי הסוככונים בסוכך מורכב היוצאים מקצה הגבעול או הענף והמתפשקים לצדדים כמו קני שמשיה או מטריה (ציור 76כ, 77ד).

ציור 76 – סוכך פשוט: א. מעטפת הסוכך; ציור 77 – סוכך מורכב: א. מעטפת, ב. סוככון, ג. מעטפית, ר. קרנה

איור הממחיש את תיאור המונח איור הממחיש את תיאור המונח