קְנוֹקֶנֶתtendril

איבר דמוי חוט, הנוצר במקום ענף או עלה או עלעל והנכרך סביב צמחים אחרים או סביב סמוכות שונות (ציור 1065 א).