קְנֵה־שֹרֶשrhizome, root-stock

גבעול תת-קרקעי הנבדל משורש בכך שהוא מצמיח עלים (על-פי-רוב דמויי קשקשים); גבעול
זה שולח שורשים כלפי מטה ולצדדים וגבעולים או ענפים כלפי מעלה (ציור 131).

איור הממחיש את תיאור המונח