קְטיפָניvelvety

עשוי כעין הקטיפה; מכוסה שערות קצרות, רכות וצפופות מאוד.