קְוַרְץquartz

מינראל קשה, מרכיב חשוב של החול בארץ. נוסחתו Si02.