ציר (של תפרחת, של עלה)rhachis

השדרה האמצעית של תפרחת או של עלה מורכב (ציורים 46א, 73א, 74א).

ציור 46 – עלה מורכב מנוצה פעם אחת: א. עלעל, ב. פטוטרית העלה, ג. ציר העלה, ד. פטוטרת; ציור 73 – אשכול: א. ציר התפרחת, ב. חפה, ג. פרח; ציור 74 – שיבולת: א. ציר התפרחת, ב. חפה

איור הממחיש את תיאור המונח איור הממחיש את תיאור המונח איור הממחיש את תיאור המונח