ציציתpappus

קבוצת שערות או זיפים או מוצים ארוכים הנישאת בראש הזירעונים בצמחי משפחת המורכבים או מלווה את הזרעים בצמחי משפחת אחרות (ציורים 1942 ד, 2005ב).