ציצָהtuft

קבוצת חפים צבעוניים או פרחים עקרים המתנשאת בראש התפרחת.