ציצַת־שָרָשיםfibrous roots

אגודה של שורשים שווים כמעט זה לזה בגודלם ובצורתם (ציורים 130, 132).

ציור 130 – ציצת שורשים; ציור 132 – בצל: א. ציצת שורשים

איור הממחיש את תיאור המונח איור הממחיש את תיאור המונח