ציפיתindusium

רקמה קרומית בשרכים המכסה או סוגרת על קבוצת מנבגים.