ציפָהpulp

החלק הבשרני או העסיסי של הענבה או בית-הגלעין.