צוֹמֵחַ עֶשבּוֹניgrassland

נוף צמחי ששולטים בו עשבים חד-שנתיים או רב־שנתיים אשר חלקיהם העל-אדמתיים מתייבשים בקיץ (ראה בהקדמה סעיף 1.1.1.1 עמ׳ 12).