צַלֶקֶתstigma

החלק העליון של העלי או של עמוד-העלי העשוי לקלוט את האבקה (ציור 95ח).

איור הממחיש את תיאור המונח