צַוַאר שֹרֶש

חלקו העליון של השורש, אזור המעבר אל הגבעול.