צֶמֶרwool

שערות רכות מסולסלות וארוכות המכסות את חלקי הצמח השונים.