צִנוֹר (של הגביע או של הכותרת)tube

החלק התחתון והצר של הגביע או של הכותרת (ציור 91א).

איור הממחיש את תיאור המונח