פילוֹקְלַדphylloclade

ענף ירוק שצורתו כצורת עלה (ציור 2450ב, 2456כ).